Predsjedništvo Županijskog odbora

Predsjedništvo Županijskog odbora SDP-a Dubrovačko-neretvanske županije čine Predsjednik, 3 potpredsjednika te 5 članova.

Krešimir Kuran, Metković, predsjednik

Kristina Ćurčija, Dubrovnik, potpredsjednica

Ivo Karamatić, Ploče, potpredsjednik

Kuzma Tomašić, Smokvica, potpredsjednik

Tatjana Šimac Bonačić, Dubrovnik, članica
Nikola Hajdić, Mljet, član
Slavenka Mušan, Ploče, članica
Želimir Franulović, Blato, član
Mladen Marelić, Korčula, član